Läs eller skriv i vår gästbok!

Webmaster

 

 

 

Uppdaterad 2012-09-04

 

Styrelsens sammansättning:

Ordförande Ann-Marie Ulrich
Sekreterare Vivi-Ann Nyberg
Vice Sekreterare Yvonne Gustafsson
Kassör Göran Nyberg
Ledamot Bo Lennart Gustafsson
Ledamot Jennie Ahlrik
Suppleant Vivi-Ann Johansson
Suppleant Urban Bogren
Dansledare vuxna Vakant (Vivi-Ann Nyberg)
Dansledare ungdomar Jennie Ahlrik
Dansledare barn Fannie Redner
Linn Eriksson